Naujienos

Konferencija apie kooperacijos iššūkius ir perspektyvas

DARBOTVARKĖ:

11:10 – 11:20 – LR žemės ūkio rūmų pirmininko dr. A. Svitojaus sveikinimas.

11:20 – 11:30 – LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininko J. Kuzminsko įžanginis žodis.

11:30 – 1:50 – Kooperatyvų rėmimas Latvijoje. Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas.

11:50 – 12:00 – Kooperatyvų plėtra ir paramos priemonės Lietuvoje. LR žemės ūkio viceministrė  A. Miškinienė.

12:00 – 12:20 – Kooperatyvų pripažinimas žemės ūkio kooperatyvais Latvijoje. I.Jansons, Latvijos kooperatyvų asociacijos prezidentas.

12:20 – 12:40 – Kooperatyvų raida Ukrainoje. Ukrainos kooperatyvų asociacijos prezidentas.

12:40 – 13:00 – Kooperatyvų pripažinimas žemės ūkio kooperatyvais Lietuvoje. A. Žliobaitė. LR žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja.

13:00 – 13:15 – Žemės ūkio produkcijos kooperatyvai ir perdirbėjai: neišnaudotos galimybės.prof. J.  Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas.

13:15 – 13:30 – Šiuolaikiniai žemės ūkio kooperatyvų ypatumai. prof. J.  Ramanauskas, Klaipėdos universitetas.

13:30 – 14:00 – Diskusijos.

***

Konferenciją organizuoja Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ drauge su Lietuvos žemės ūkio rūmais

Atsakingas asmuo pasiteiravimui:

Modestas Rezgys

tel. + 370 699 17 769

El. p.  m.rezgys@zur.lt