Naudinga informacija

COPA-COGECA: kas tai?

 
1957 m. Europos ekonominės bendrijos pasirašytoje Romos sutartyje buvo išdėstytos pagrindinės Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatos. Sutartis nenumatė konkrečios sąsajos tarp Bendrijos valdžios institucijų ir žemės ūkio sektoriaus atstovų, tačiau Europos Komisija pareiškė norą bendradarbiauti ir pakvietė žemės ūkio organizacijas stebėtojų teisėmis dalyvauti 1958 m. Stresa konferencijoje, kuri nurodė pagrindines agrarinės politikos kryptis. Stresa konferencijos darbui įtakos turėjo to meto situacija, bet išvados visų nuostabai yra aktualios ir šiandien.


Suprasdami Bendrijos svarbą savo sektoriui, 1958 m. rugsėjo 6 d. ūkininkai įkūrė pirmąją Europoje juos atstovaujančią organizaciją COPA (ES žemdirbių organizacijų komitetą).


Po metų, 1959 m. rugsėjo 24 d., Europos Bendrijos žemės ūkio kooperatyvai įkūrė savo skėtinę organizaciją COGECA (žemės ūkio kooperatyvų generalinę konfederaciją).


1959 m. balandžio 1 d. Briuselyje įkurtas COPA sekretoriatas, nuo 1962 m. gruodžio 1 d. apsijungęs su COGECA. COPA savo veiklą pradėjo turėdami 13 narių organizacijų, COGECA – 6. Šiuo metu COPA priklauso 60 narių iš Europos Sąjungos bei 36 partnerės organizacijos iš kitų Europos šalių (Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos). COGECA turi 35 pilnateisius narius, 4 asocijuotuosius narius ir 36 narius partnerius.


Plečiantis Europos Sąjungai, COPA ir COGECA dar labiau sustiprino savo poziciją ir tapo stipriausia Europoje ūkininkus ir žemės ūkio kooperatyvus atstovaujančia organizacija. Išsiplėtus Europos Sąjungai, iš viso į COPA ir COGECA įstojo 38 nacionalinės ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų organizacijos iš naujųjų valstybių narių. Tokiu būdu COPA ir COGECA šiuo metu priklauso 76 organizacijos iš visos Europos Sąjungos. 


COGECA šiuo metu atstovauja bendruosius ir specifinius apie 40 000 ūkininkų kooperatyvų, kuriuose dirba apie 660 000 darbuotojų, o pasaulinė metinė apyvarta viršija tris šimtus milijardų eurų, interesus. Nuo pat įsikūrimo Europos institucijos pripažįsta COGECA svarbiausia atstovaujančia organizacija bei viso žemės ūkio ir žuvininkystės kooperatyvų sektoriaus atstove.