Naujienos

PROTESTO AKCIJA BRIUSELYJE
PROTESTO AKCIJA BRIUSELYJE

Pirmoji šįmet Lietuvos žemės ūkio rūmų organizuota protesto akcija Briuselyje įvyko šių metų spalio 18 d. Tada vienodų konkurencijos sąlygų ES rinkoje reikalavo ne tik lietuviai, bet ir lenkai, čekai bei latviai. Akcija buvo sėkminga, Europos Parlamento ir Europos Komisijos nariai išgirdo lietuvių balsą, priėmė jų raštu pateiktus reikalavimus. Tada ir kilo mintis protesto akciją pakartoti gruodžio 13 d., kai Briuselyje vėl posėdžiaus Europos Vadovų Taryba ir, be kitų klausimų, pradės svarstyti ES biudžeto 2021-2027 m. projektą. Taigi praėjusį ketvirtadienį ŽŪR iniciatyva surengta protesto akcija, kurioje prie Lietuvos žemdirbių prisidėjo Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, bei Latvijos žemdirbiai.

 

Akcijos metu Lietuvos žemdirbių atstovai susitiko su Europos Komisijos pirmininko Jean-Claude Junckerio pavaduotoju, Euro reikalų bei socialinio dialogo komisaru Valdžiu Dombrovskiu ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko Česlavo Adamo Siekerskio (Czeslaw Adam Siekierski) kabineto atstovu. Jiems įteikti  Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Latvijos  šalių žemdirbių savivaldos organizacijų pasirašytus reikalavimai, kuriuos sudaro 5 punktai: tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis; parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio; kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos – tiesioginėms išmokoms ir Kaimo plėtros programai; būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms bei pareiškėjams / paramos gavėjams; būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.