Naujienos

Prrimta Copa-Cogeca pozicija dėl BŽŪP

Svarbiausias posėdžių klausimas – naujos Copa-Cogeca pozicijos dėl BŽŪP ateities tvirtinimas. Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijoms buvo ypač svarbu išsakyti savo nuomonę dėl vieno pozicijos punkto, nusakančio Copa-Cogeca požiūrį į  išmokų vienodinimą tarp ES valstybių narių.

 

Copa-Cogeca pozicija teigia: „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turi būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant lyginamuosius tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus.“ Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijos pritarė punktui apie didesnę pažangą siekiant išmokų sulyginimo, tačiau lietuvaičiams nėra priimtina sakinio dalis „atsižvelgiant į sąlygų skirtumus“.

 

„Mes puikiai žinome, kokius sąlygų skirtumus visada omenyje turi Europos Komisija, kalbėdama apie išmokų vienodinimą. Pradėjus kalbėti apie „sąlygų skirtumus“  visuomet kalbama apie darbo užmokesčio, žemės kainų lygį – rodiklius, kurie Lietuvoje yra žemesni. Tačiau pamirštama, kad Europoje egzistuoja laisvas darbo jėgos judėjimas – kas reiškia, kad žmonės, kurių netenkina darbo užmokestis, kurį išgali mokėti mažas išmokas gaunantys Lietuvos ūkininkai, gali įsidarbinti ten, kur išmokos ir atlyginimai ženkliai didesni. Pamirštama, kad „senosiose“ ES valstybėse žemės nuosavybė nepatyrė tokių sukrėtimų kaip mūsų šalyje, ir ten ūkininkai savo ūkius paveldi, o Lietuvos ūkininkai žemę turi pirkti. Todėl mes negalėjome sutikti su tokia Copa-Cogeca siūloma išlyga“ – kalbėjo ŽŪR pirmininkas A. Svitojus.

 

Lietuvos atstovai posėdyje pareiškė savo susilaikymą minėtai Copa-Cogeca pozicijos daliai.

 

Posėdžių metu taip pat dalintasi informacija apie sausrą, kamuojančią Europos ūkininkus, diskutuota dėl prekybos derybų, apžvelgta Brexit situacija. Į Copa-Cogeca narius buvo priimti Slovakijos žemės ūkio rūmai.