Naujienos

Susikūrė pirmoji pieno sektoriaus gamintojų grupė

2019 m. pradžioje susikūrė pirmoji pieno sektoriaus gaminotjų grupė, kurią sudaro sudarys 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės. Tarp jų - ir du "Kooperacijos kelio" nariai - kooperatyvai "Pieno gėlė" ir "Pamario pienas". Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. 

 

Už gautą paramą bus įsigyta šiuolaikiška ir moderni technika – pienovežiai, cisternos, pieno sudėties analizatorius. Verslo planas bus įgyvendinamas 5 metus, iki projekto įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos 4 naujos darbo vietos. Bendra projekto vertė (su PVM) siekia daugiau kaip 700 tūkst. Eur. Siekdama didinti savo dalyvių, pirminės produkcijos (pieno) gamintojų, konkurencingumą, gamintojų grupė vykdys jų produkcijos supirkimą bei realizaciją, taip bus siekiama padidinti derybinę galią bei užtikrinti didesnes pieno pardavimo pajamas.

 

"Kooperacijos kelio" ir "Pieno gėlės" valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas sako, kad susijungimas į gamintojų grupę naudingas visiems kooperatyvams ir pienininkams. "Ilgai kalbėjome, kad reikėtų sutelkti savo produkciją, pieną pardavinėti drauge, ieškoti geriausių kainų. Šiais metais pagaliau įkūrėme gamintojų grupę, kur visi nariai dalyvauja lygiomis teisėmis, drauge renkamės, kur parduoti savo pieną. Jau pastebėjome, jog sutelkę didesnius kiekius, galime gauti geresnes kainas." - teigė J. Kuzminskas ir pabrėžė, jog gaminotjų grupė yra atvira - kooperatyvai ir fiziniai asmenys yra kviečiami prie jos prisijungti.

 

Žemės ūkio ministerijos ir "Kooperacijos kelio" informacija