Naujienos

Susitikime su Ministru - pasiūlymai dėl kooperatyvų stiprinimo
Susitikime su Ministru - pasiūlymai dėl kooperatyvų stiprinimo

Susitikimą pradėjo asociacijos valdybos primininkas Jonas Kuzminskas, pristatęs asociaciją, išvardijęs kooperatyvų pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais problemas. Sutarta šiuo klausimu su Ministru surengti atskirą susitikimą.

 

Daug dėmesio susitikimo metu buvo skirta pieno kainų klausimui – kooperatyvai vis dar yra diskriminuojami, jiems supirkėjai moka mažesnes pieno kainas, o dabartinis nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas šių problemų neišsprendė. Klausimą pristatęs kooperatyvo „Pienas LT“ vadovas Naglis Narauskas teigė, jog būtina atsakyti, kokių tikslų iš esmės šis įstatymas siekia, ir jį tobulinti. „Kooperacijos kelias“ rengia įstatymo analizę ir jo tobulinimo pasiūlymus.

 

Taip pat daug dėmesio skirta kooperatyvų galimybėms pasinaudoti parama pagal kaimo plėtros programos priemones. Kooperatyvo „Eko Žemaitija“ vadovas Albinas Slavinskas pristatė pelningumo reikalavimo problemą – pagal dabartines taisykles, siekiant gauti paramą turi būti įgyvendinami ekonominio gyvybingumo rodikliai – tarp jų – 2 proc. pelningumas. „Kooperacijos kelio“ nariai teigė, jog toks reikalavimas neturėtų būti taikomas kooperatyvams, kurių tikslas yra siekti naudos savo nariams, o ne pelno pačiam kooperatyvui. „Suprantame, jog lėšos turi būti skiriamos ekonomiškai gyvybingiems gavėjams, tačiau kooperatyvai skiriasi nuo kitų įmonių, ir tą būtina pripažinti“ – teigė J. Kuzminskas. Ministras iš esmės sutiko, kad šis reikalavimas galėtų būti švelninamas iki 1 proc. Šis pakeitimas turėtų būti patvirtintas Programos valdymo komitete.

 

Kooperatyvo „EKO tikslas“ vadovas Mindaugas Petkevičius iškėlė klausimą dėl kito paramos reikalavimo – parama gali būti teikiama tik subjektams, kurie veikia jau 2 metus, o papildomi balai suteikiami už 5 metų veiklą. M. Petkevčius siūlė, kad, kadangi kooperatyvus sudaro ūkininkai, būtų galiam atsižvelgti į jų veiklos patirtį, o ne pačio kooperatyvo egzistavimo laiką. Šis klausimas taip pat bus pateiktas Programos valdymo komitetui.

 

Kooperatyvo „Agrolit“ vadovas Vilius Jundulas pristatė dvi problemas. Pirmoji – galimybė dalyvauti parodose užsienyje – regis bus išspręsta – rengiamasi peržiūrėti paramos taisykles ir esat galimybei į jas įtraukti kooperatyvams reikalingas parodas. Tuo tarpu kitos problemos – neatitikimo tarp pasaulinių maisto produktų pakuočių tendencijų, kurios gręžiasi į natūralumą, perdirbtų medžiagų naudojimą, ir prekybininkų keliamų reikalavimų kooperatyvams pakuoti produktus į nesuyrančias, kartais perteklines pakuotes – Žemės ūkio ministerija kol kas nesiėmė spręsti – mat perdirbtų medžiagų naudojimas yra Aplinkos ministerijos kompetencijoje.