Naujienos

COPA-COGECA NARIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BALANDŽIO 22 D. SUSITIKO NUOTOLINIAME POSĖDYJE
COPA-COGECA NARIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BALANDŽIO 22 D. SUSITIKO NUOTOLINIAME POSĖDYJE

 

Balandžio 22 d. įvyko Copa-Cogeca narių organizacijų vadovų nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo žemės ūkio komisaras Janusz Wojciechowski. Komisaras pristatė Europos Komisijos veiklą COVID-19 krizės laikotarpiu. J. Wojciechowski dėkojo Copa-Cogeca narėms organizacijoms už sunkų darbą, teikiant informaciją ir pasiūlymus Europos Komisijai ir pabrėžė, jog susiduriame su didele visuomenės sveikatos krize, kuri daro įtaką kiekvienam sektoriui ir susidoroti su šia situacija galime tik dirbant drauge – individualiai ir kolektyviai.

 

Paminėti Europos Komisijos prioritetai – užtikrinti apsirūpinimą maistu, laisvą prekių judėjimą ir laisvą darbuotojų judėjimą. „Mūsų ūkininkai, kooperatyvai kartu su kitais maisto tiekimo grandinės dalyviais užtikrino, kad nepritrūktume maisto atsargų. Noriu pagerbti Jūsų tvirtą atsidavimą ir pastangas, siekiant saugiai aprūpinti gyventojus geros kokybės maistu.“, – kalbėjo komisaras J. Wojciechowski. Jis teigė, jog privalome užtikrinti laisvą produkcijos judėjimą, kad žemės ūkio rinkos (įskaitant maistą, pašarus ir kitas žemės ūkio žaliavas) funkcionuotų sklandžiai. 2020 m. kovo 16 d. Komisija parengė sienų valdymo priemonių gaires, kuriomis siekiama apsaugoti sveikatą ir užtikrinti prekių ir būtiniausių paslaugų prieinamumą, o kovo 23 d. buvo paskelbtas komunikatas, kaip užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą per žaliuosius koridorius visoje Europoje.

 

„Laisvas darbuotojų judėjimas taip pat yra labai svarbus – sunkvežimių vairuotojams, pasienio darbuotojams, sezoniniams darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos atlikti savo darbą.“, – kalbėjo komisaras. Komisija paskelbė praktines gaires, užtikrinančias laisvą svarbiausių darbuotojų judėjimą, įskaitant sezoninius darbuotojus žemės ūkio sektoriuje, ruošiantis derliaus nuėmimo sezonui.

 

Kovo 19 d. Komisija priėmė laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą remti valstybių narių ekonomiką krizės laikotarpiu, siekiant, kad visų rūšių įmonės išliktų pakankamai likvidžios ir išlaikytų ekonominės veiklos tęstinumą COVID-19 protrūkio metu ir jam pasibaigus. Priemonės remti ekonomiką, leidžiančios valstybėms narėms skirti iki 100 tūkst. EUR individualiems ūkininkams, kuriems trūksta likvidumo. Ši suma gali būti padidinta de minimis pagalba. Pastaruoju metu šios pagalbos viršutinė riba buvo padidinta iki 20 tūkst. Eur (iki 25 tūkst. Eur išskirtiniais atvejais). Tai reiškia, kad bendra nacionalinė parama, kuri gali būti skiriama vienam ūkiui, padidina iki 120–125 tūkst. Eur.

 

Kovo 25 d. aukšto lygio vadovų susitikime buvo aptarta būtinybė valstybėms narėms lanksčiai valdyti BŽŪP, pritaikyti kaimo plėtros programas, siekiant sušvelninti krizės poveikį. Valstybėms narėms suteikta galimybė pratęsti paraiškų pateikimo terminą tiesioginėms išmokoms ir su kaimo plėtra susijusioms išmokoms gauti. „Mes įdiegėme galimybę padidinti tiesioginių išmokų avansus 50-70 proc. ir kaimo plėtros išmokų avansus 75–85 proc., siekiant sureguliuoti ūkininkų išlaidų srautus. Mes taip pat leidžiame išmokėti šiuos avansus neužbaigus patikrinimų vietoje.“,– sakė komisaras J. Wojciechowski. Komisaras paminėjo, jog naudos gavėjai neturėtų būti baudžiami, jeigu tam tikros operacijos negalės būti visiškai įgyvendintos dėl susidariusios situacijos.

 

Komisija nuolat peržiūri situaciją visuose žemės ūkio sektoriuose. Šiuo metu Komisija svarsto vyno, vaisių ir daržovių, aliejų, bitininkystės sektorių rėmimo schemas, kurios leistų perorganizuoti rėmimo prioritetus, žadama atidžiau stebėti rinkos kainas. Komisija svarsto pieno ir mėsos produktų pasaugojimo pagalbą. Ši schema leis laikinai pašalinti produktus iš rinkos (ne mažiau kaip 2–3 mėn. ir ne daugiau kaip 5–6 mėn.).

 

Susitikime dalyvavę šalių narių atstovai vieningai teigė, jog šiuo sunkiu laikotarpiu galime įžvelgti žemės ūkio sektoriaus svarbą ekonomikoje. Šalys paminėjo prioritetus, į kuriuos turėtų būti sutelktas dėmesys. Pabrėžta, jog žemės ūkio sektorius turi išlikti konkurencingas, o šiam tikslui pasiekti yra būtinas papildomas finansavimas bei galimybė lanksčiai naudoti finansinius instrumentus. Taip pat turėtų būti sušvelninti tam tikri apribojimai. Svarbu, jog šalys dirbtų karu, būtų remiami labiausiai paveikti sektoriai. Užsiminta ir apie poreikį peržiūrėti Žaliojo Europos kurso, strategijos „Nuo ūkio iki šakutės“ bei pereinamojo laikotarpio sąlygas, pritaikyti jas prie susidariusios situacijos. Paminėta, jog eksportas neturėtų būti varžomas. Visgi, J. Wojciechowski pabrėžė, jog nors Europa yra didžiausia maisto eksportuotoja pasaulyje ir daroma viskas, kad ši poziciją būtų išlaikyta, šalys neturėtų būti priklausomos nuo eksporto – turi būti ieškoma galimybių parduoti produktus vidaus rinkose, o eksportuoti tik produkcijos perteklių. Aptartas ir kaimo turizmo sektoriaus nuosmukis krizės laikotarpiu. Komisaras pasiūlė sprendimą – žmonės turėtų atostogas planuoti vietiniuose kaimo turizmo centruose vietoj kelionių į tolimus kurortus.

 

„Mano darbas pasirūpinti, jog žemės ūkio sektorius būtų Maršalo plano centre“,- baigė savo kalbą komisaras J. Wojciechowski ir pabrėžė, jog ateityje turime būti labiau pasiruošę suvaldyti krizes, padidinti krizinių situacijų fondus. Posėdį užbaigė Copa prezidentas Joachim Rukwied. Jis dėkojo komisarui už apsilankymą ir teigė, jog žemės ūkio sektorius kenčia, reikalinga Europos Komisijos pagalba, parama stabilizuoti sektorių ir užtikrinti perspektyvią ateitį jaunajai kartai.