Naujienos

Copa-Cogeca posėdžiai
Copa-Cogeca posėdžiai

Birželio 13-14 d. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas drauge su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi, dalyvavo Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose. Posėdžiuose pristatyta BŽŪP teisės aktų kūrimo situacija, vykstančios derybos dėl prekybos su Pietų Amerikos šalimis, diskutuota dėl Copa-Cogeca biudžeto, aptarti Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Bendrame dviejų organizacijų posėdyje dalyvavo Europos Parlamento narys Paolo de Castro bei kadenciją baigiantis Europos Komisaras Philas Hoganas.

 

Ilgametis Europos Parlamento narys, buvęs Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Paolo de Castro, šiemet perrinktas dar vienai kadencijai, pabrėžė, kad Europos Parlamento rinkimų rezultatai parodė partijų, remiančių ES stiprybę – eurooptimistinės jėgos turi daugumą – apie 70 procentų vietų. Kol kas dar neaiški naujai išrinkto Parlamento komitetų sudėtis, tačiau EP narys priminė, kad artėjanti BŽŪP reforma – viena svarbiausių Parlamento užduočių. „Mes daug kalbame apie tvarumą – tačiau klystame, per daug dėmesio skirdami tik aplinkos tvarumui ir per mažai dėmesio skiriame socialiniam ir ekonominiam politikos tvarumui“ – teigė EP narys, taip pat pabrėžęs, kad būtina išlaikyti nesumažėjusį BŽŪP biudžetą – tam jis siūlo padidinti valstybių  narių įnašus į ES biudžetą. „Brexit nuostolių negalime perkelti ant ūkininkų pečių,“ – sakė parlamentaras. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl užsitęsusių derybų dėl biudžeto BŽŪP reforma gali būti nepatvirtinta laiku – todėl Europos Komisijai būtina parengti pereinamojo laikotarpio reglamentą, pratęsiantį dabartinės politikos veikimą.

 

Europos Komisaras Philas Hoganas savo ruožtu dėkojo Copa-Cogeca nariams už konstruktyvų bendradarbiavimą, aktyvumą ir pabrėžė, jog būtina parodyti ūkininkų indėlį į viešųjų gėrybių kūrimą. Komisaras taip pat kalbėjo apie naujų rinkų svarbą – atidaroma Japonijos rinka, didėja vyno, sūrio, kiaulienos eksportas. ES kiaulienai atidaryta Kinijos rinka, kas smarkiai pakėlė mėsos supirkimo kainas. „Mes neišnaudojame esamų prekybos susitarimų potencialo, tačiau derėdamiesi dėl naujų susitarimų – pvz. su Pietų Amerika, turime užtikrinti, kad importuojama į ES produkcija atitiks mūsų standartus“ – teigė Komisaras.

 

Birželio 14 d. J. Kuzmisnkas dalyvavo tradiciniame Baltijos ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos lyderių susitikime, kurio metu aptarta žemės ūkio sektoriaus situacija, politinė padėtis, Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Nuo sausros ir karščių kol kas labiausiai kenčia Lietuva ir Latvija, tuo tarpu suomiai prognozuoja puikų derlių. Dauguma valstybių džiaugėsi kiaulienos kainų kilimu. Iškelta iniciatyva drauge kreiptis į Europos Komisiją dėl inovacijų, naujų technologijų poreikio žemės ūkyje.