Naujienos

LR ŽŪR Tarptautinių ryšių komiteto posėdis
LR ŽŪR Tarptautinių ryšių komiteto posėdis

Rugsėjo 18 d. įvyko LR žemės ūkio rūmų Tarptautinių ryšių komiteto posėdis.

Buvo aptartas Lietuvos, Baltijos ir Vyšegrado šalių deklaracijos dėl BŽŪP po 2020 m. pasirašymas bei deklaracijos turinys. Deklaracijos tekste atskirame punkte pabrėžiamas ir kooperacijos skatinimas, ypač tose šalyse, kuriose kooperacijos lygis yra labai žemas. 

Taip pat buvo apžvelgti artėjantys COPA-COGECA vadovų rinkimai bei visų kandidatų į viceprezidentus asmenybės ir Lietuvos atstovų  galima parama jiems.