Naujienos

LŽŪKA ,,Kooperacijos kelias" seminaras "Vadovavimas ir organizacinė plėtra - kooperatyvų strategijos kūrimas bei prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos"
LŽŪKA ,,Kooperacijos kelias

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017 m. spalio 12 d. konferencijų ir laisvalaikio centre "Porto" (Plungės r.) įvyko Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos "Kooooperacijos kelias" organizuotas seminaras "Vadovavimas ir organizacinė plėtra - kooperatyvų strategijos kūrimas bei prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos". 

     Seminare dalyvavo bei kooperacijos teikiamomis galimybėmis domėjosi ūkininkai bei kooperatyvų atstovai iš įvairių Lietuvos rajonų.

     Renginio metu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vedėjas  Alfredas Gustas pristatė galimybes žemės ūkio srities kooperatyvams pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros programos parama bei alternatyviais finansavimo šaltiniais ir priemonėmis. Taip pat apžvelgė ir gamintojų grupių bei organizacijų steigimosi galimybes bei atsakė į gausius seminaro dalyvių klausimus. Buvo vieningai sutarta, jog kooperacija – sudėtingas dalykas, subręstantis per ilgą laiką. Reikalinga drąsa ir ryžtas vienytis į kooperatyvus, kuriuose daug narių. Turėtų nelikti ūkininkų nepasitikėjimo vienas kitu, reikėtų daugiau jų tarpusavio supratimo ir pastangų bei finansinių skatinimo priemonių.

     Teorinių ir strateginių žinių dalyviams suteikė Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius Jan Žukovskis, pristatęs vadovavimo ir kontrolės žemės ūkio kooperatyvui pagrindinius principus bei narių atsakomybes ir Klaipėdos universiteto profesorius Julius Ramanauskas, padėjęs klausytojams pagilinti kooperatyvo veiklos strateginio planavimo žinias ir aptaręs sėkmingo organizacijos valdymo gaires.

    Svečiai iš Latvijos - Latvijos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos vykdančioji direktorė Liene Feldmane bei trečio pagal dydį Latvijos grūdų kooperatyvo "Durbes grauds" valdybos pirmininkas Sandris Bēča - pristatė žemės ūkio kooperatyvų padėtį ir pastarojo laikotarpio situaciją Latvijoje. Sandris Bēča pristatė, jog jo atstovaujamas kooperatyvas dirba daugiau nei dešimtmetį ir užsiima grūdų ir rapsų išankstiniu apdorojimu ir prekyba bei augalų apsaugos produktų platinimu. Jis atkreipė dėmesį į kooperatyvo "Durbes grauds" valdymo struktūrą, per pastaruosius keletą metų įvykusius pokyčius, apyvartos bei narių skaičiaus augimą, pasidžiaugė aktyvia kooperatyvo vykdoma veikla - dalyvavimu įvairiuose renginiusoe, seminaruose, sporto žaidynėse bei kituose bendruomeniškumą skatinančiuose ir kooperaciją propaguojančiuose renginiuose. 

    Sulaukta ir LŽŪKA "Kooperacijos kelias" narių - kooperatyvų "EKO Žematija" ir "EKO tikslas"- gerosios praktikos pavyzdžių.

     Kooperatyvo "EKO Žemaitija" direktorė Kristina Katinienė apžvelgė kooperatyvo vykdomą veiklą: šiuo metu kooperatyvas vienija 54 narius, pienas surenkamas iš ekologinės gamybos pieno ūkių, o perdirbamas pienas ceche tampa ekologiško pieno produktais - 6 rūšių varškės sūriais, grietine, grietinėle, sviestu, rūgpieniu, jogurtu ir kefyru bei išrūgomis, ekologišku pienu ir kastiniu. Atnaujintas kooperatyvo įvaizdis, vartotojams pateiktos naujos produktų etiketės, patogi ir šiuolaikiška tara, atnaujinta internetinė svetainė - visa tai padeda kooperatyvui būti priimtinu šiuolaikiniams vartotojams bei prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

     Kooperatyvo "EKO tikslas" direktorius Mindaugas Petkevičius apžvelgė ekologinių pieno ūkių kooperaciją Lietuvoje bei ekologiško pieno rinką Lietuvoje ir užsienyje. M. Petkevičius atkreipė dėmesį į faktorius, įtakojančius pieno kainą, aptarė ekologiško pieno eksporto galimybes Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse - 2016 m. ekologiško pieno buvo eksportuota apie 3,1%, o skirtumas tarp įprastinio ir ekologiško pieno kainos 2017 sausio mėn. sudarė 13%. 

    Seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, o labiausiai besidomintieji kooperatyvų veiklą turėjo galimybę apsilankyti žemės ūkio kooperatyve "Pieno gėlė" ir iš arčiau susipažinti su jo veikla.

    LŽŪKA "Kooperacijos kelias" pirmininkas Jonas Kuzminskas džiaugėsi dalyvių gausa ir dėkojo visiems susirinkusiems bei besidomintiems kooperatinės veiklos vystymo Lietuvoje galimybėmis už aktyvumą ir įdomias diskusijas.