Naujienos

38 Šiaurės Amerikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio konferencija
38 Šiaurės Amerikos  ir Europos Sąjungos žemės ūkio konferencija

       

 

 

 

 

 

 

 

       2017 m. spalio 2-4 d.Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo Šiaurės Amerikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio konferencijoje. 

Vašingtone (JAV) vykusiame renginyje delegatai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Meksikos ir įvairių Europos Sąjungos šalių pristatė savo šalių žemės ūkio sektoriaus padėtį, aptarė tokias bendras temas, kaip žemės ūkio produktų rinkų tendencijos, tarptautinė prekyba, ūkininkams tenkanti mokesčių našta, poreikis gaminti tvariai ir atitikti vartotojų poreikius.
        Daugelis kalbėtojų pabrėžė užsienio prekybos ir ją palengvinančių laisvos prekybos susitarimų svarbą žemės ūkiui. Transatlantinės investicijų partnerystės (TTIP) sutarties idėjai grimztant į užmarštį daug dėmesio buvo skiriama vykstančioms deryboms dėl NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo, apjungiančia JAV, Kanadą ir Meksiką) atnaujinimo. Ši sutartis lėmė, kad JAV eksportuoja didelė dalį savo užauginamų grūdų į Meksiką, o tuo tarpu Meksika užpildo JAV rinką vaisiais ir daržovėmis. 
        ES atstovai kėlė senojo žemyno žemės ūkio problemas – Brexit keliamą grėsmę būsimam Bendrosios žemės ūkio politikos biudžetui, pačios politikos paprastinimo būtinybę.
        Daug kalbėta ir apie būtinybę pasiekti vartotojus, naujai pristatyti jiems žemės ūkį, kaip tvarų, inovatyvų, aplinka ir vartotų sveikata besirūpinantį sektorių. Tačiau drauge reikia neužmiršti ir apie produktų kainas – JAV 70 proc. vartotojų teigia, jog pirmenybę duotų laisvai, ne narvuose laikomų vištų kiaušiniams, tačiau realūs prekybos skaičiai rodo, jog 90 proc. nuperkamų kiaušinių yra būtent narvuose laikomų vištų – realų vartotojų elgesį labiau lemia kaina. Čia labiau tinkamas amerikietiškas „tvarumo“ apibrėžimas – pagaminti daugiau, naudojant mažiau, ir taip sumažinant produkto kainą.
        Konferencijos metu vyko vizitai į Virdžinijos valstijos ūkius. Aplankytas prieš daugiau nei 100 metų įkurtas „Silver Rigde Farm“ ūkis bei Dye ūkis. „Silver Rigde Farm“ – mišrus ūkis, kurio savininkai augina grūdus bei mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai čia pat skerdžiami ir parduodami. Dye ūkis – augalininkystės ūkis, kuriame auginami kukurūzai ir soja. Abu ūkiai naudoja išskirtinai tik genetiškai modifikuotą sėklą – taip mažėja lauko priežiūros kaštai. JAV ūkininkai pasidalino savo problemomis, kurios panašios į ūkininkų problemas Europoje – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, sunkumai į sektorių pritraukti jaunimą.