Naujienos

ES Tarybai pirmininkaujančios Austrijos prioritetai – BŽŪP derybos ir sąžininga maisto grandinė
ES Tarybai pirmininkaujančios Austrijos prioritetai – BŽŪP derybos ir sąžininga maisto grandinė

Svarbi Austrijos darbotvarkės dalis bus ES žemės ūkio apsauga ir didesnė parama kaimo plėtrai. Šis antrasis BŽŪP ramstis tradiciškai yra svarbus Austrijai, kuri taip pat skiria daug dėmesio ryšiui tarp žemės ūkio ir aplinkos.

 

Austrija taip pat pripažįsta, jog žemės ūkio produktų gamintojų padėtis maisto grandinėje yra ypač nepalanki dėl nesąžiningų prekybos praktikų. Todėl pirmininkaujanti valstybė daug dėmesio skirs žemdirbių padėties grandinėje gerinimui ir tvariam silpnesnių verslų stiprinimui.

 

Taip pat bus skiriamas dėmesys Europos augalinių baltymų pasiūlos gerinimui, žemės ūkio ir miškininkystės bioekonomikos strategijos įgyvendinimui ir veterinarijos bei fitosanitarijos klausimams. Be to, bus aptariama daug svarbių dokumentų dėl miškininkystės sektoriaus, tradiciškai svarbaus Austrijai. Tai apima ES miškų strategijos peržiūrą, taip pat galimybes atnaujinti derybas dėl teisiškai įpareigojančio susitarimo dėl miškų Europoje.

 

Austrijos pirmininkavimo metu šalis sieks užtikrinti geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą maisto saugos srityje, taip pat padidinti Europos maisto saugos tarnybos leidimų išdavimo procedūrų skaidrumą.