Naujienos

Komisija patvirtino Lietuvos parengtas ekonomikos rėmimo per koronaviruso protrūkį schemas
Komisija patvirtino Lietuvos parengtas ekonomikos rėmimo per koronaviruso protrūkį schemas

Europos Komisija patvirtino dvi Lietuvos parengtas pagalbos schemas, skirtas Lietuvos ekonomikai remti per koronaviruso protrūkį. Schemos patvirtintos pagal 2020 m. kovo 19 d. Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d.

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager nurodė: „Lietuvos parengtos 150 mln. EUR vertės schemos leis palankiomis sąlygomis teikti paskolas, siekiant padėti įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo poreikius ir šiuo sudėtingu laiku tęsti veiklą. Toliau glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis užtikrinama, kad nacionalines paramos priemones būtų galima įgyvendinti laiku, koordinuotai, veiksmingai ir laikantis ES taisyklių.“

 

Lietuvos paramos priemonės

 

Lietuva pranešė Komisijai apie dvi paramos schemas, kurių bendras numatomas biudžetas pagal laikinąją sistemą yra 150 mln. EUR. Priemonėmis, kurias siūlo nacionalinė skatinamojo finansavimo bendrovė INVEGA, siekiama užtikrinti likvidumą subsidijuojamų paskolų forma nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms įmonėms, visų pirma:

i) Pirmoji priemonė, kuri mažosioms ir vidutinėms įmonėms siūloma per finansinius tarpininkus, sudarys palankesnes sąlygas įmonėms, patiriančioms grynųjų pinigų trūkumą, gauti finansavimą subsidijuojamų paskolų forma.

ii) Antroji priemonė, kuri tiesiogiai teikiama įmonėms, yra susijusi su paskolomis neapmokėtoms sąskaitoms faktūroms apmokėti.

 

Komisija nustatė, kad abi Lietuvos priemonės atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Visų pirma: i) pagrindinė paskolos suma vienai įmonei neviršija sumos, kurios reikia jos likvidumo poreikiams artimiausioje ateityje patenkinti, ii) paskolos bus teikiamos tik iki šių metų pabaigos, iii) paskolų trukmė neviršys trejų metų ir iv) palūkanų normos atitiks žemiausias ribas, kaip nustatyta laikinojoje sistemoje.

Todėl Komisija padarė išvadą, kad priemonės yra būtinos, tinkamos ir proporcingos valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas.

Tuo remdamasi Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.