Naujienos

COPA-COGECA nori, kad Europos Sąjunga kovotų su nesąžininga prekyba maisto tiekimo grandinėje.
COPA-COGECA nori, kad Europos Sąjunga kovotų su nesąžininga prekyba maisto tiekimo grandinėje.


COPA-COGECA, atstovaujančios Europos ūkininkus ir žemės ūkio kooperatyvus, nori, kad Europos Sąjunga kovotų su nesąžininga prekyba (angl. UTP) maisto tiekimo grandinėje.

Savo atsakyme į Europos Komisijos pradinį poveikio vertinimą kaip pagerinti maisto tiekimo grandinės veikimą, kuris buvo išleistas liepos mėnesį, jie paragino priimti naujus teisės aktus. Vertinime nustatomi keli tikslai ir politikos galimybės, ypač susijusios su nesąžininga prekyba (angl. UTP), gamintojų bendradarbiavimu ir rinkos skaidrumu.

 

Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Philas Hoganas sakė: "Pradinio poveikio vertinimo paskelbimas ir būsimas viešųjų konsultacijų paskelbimas yra du konkretūs žingsniai siekiant pašalinti maisto tiekimo grandinės trūkumus, kurie neigiamai veikia gamintoją, kuris yra pagrindinis grandinės elementas, be kurio grandinės nebūtų. Raginu visas suinteresuotąsias šalis visapusiškai dalyvauti šioje iniciatyvoje, kurios, mano įsitikinimu, turės teigiamą poveikį ūkininko padėčiai grandinėje".

COPA-COGECA atsakymas remia trečiąją galimybę pateiktame dokumente - įvedant ES pagrindų teisės aktus, draudžiančius UTP, kartu su kontrolės ir vykdymo mechanizmais bei atgrasančiomis sankcijomis.

 

COPA-COGECA generalinis sekretorius Pekka Pesonen sakė: "Didžiulis jėgų disbalansas maisto grandinėje mums nepaliko kito kelio kaip pasirinkti vieną iš trijų variantų bei reikalauja priimti teisės aktus, kuriais būtų siekiama pagerinti ūkininkų pozicijas ir sustabdyti nesąžiningas prekybos praktikas. Nepriimtina, kad ūkininkai, pavyzdžiui, gauna tik 20 proc. vieno kepsnio kainos, kai jie atlieka didžiąją dalį darbo. Akivaizdu, kad Savanoriškos Tiekimo Grandinės iniciatyva, kurią sukūrė mažmenininkai ir perdirbėjai, kurios COPA ir COGECA nepasirašė, neveikia. "

 

Abi organizacijos taip pat paragino didinti rinkos skaidrumą, tobulinant informacijos prieinamumą, kad visi maisto tiekimo grandinės operatoriai galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus. Jie siūlo nukrypti nuo konkurencijos teisės, kad žemės ūkio kooperatyvai ir kitos gamintojų organizacijos galėtų augti pagal dydį ir mastą. Vertinimas atliekamas viešų konsultacijų metu, kurios bus atidarytos dvylikai savaičių. COPA-COGECA ruošiasi prisidėti prie konsultacijų

"Tikimės, kad tai bus naudinga Komisijos pasiūlymams, kurie turi būti pateikti 2018 m. pavasarį, kad ūkininkai galėtų gauti teisingą kainą už savo darbą", - sakė ponas Pesonen.


Informacija iš: https://www.thenews.coop