Naujienos

Kooperatyvas "Pamario pienas" - puikus kooperacijos pavyzdys.
Kooperatyvas

LR žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) savivaldos organizatorė Birutė Gustienė apsilankė žemės ūkio kooperatyve „Pamario pienas“ ir susitiko su šio kooperatyvo direktore Edita Katutiene.

 

2002 m. gegužės 21. buvo įregistruota Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“. Tada 7  ūkininkai iš Rusnės salos, 3 iš Uostadvario kaimo ir 4 iš Rusnės miestelio pasirašė Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pamario pienas“ steigimo sutartį.

 

„Nuo 2004 m. pradėjau vadovauti kooperatyvui ir perėmiau jį su skolomis, ypatingai blogos finansinės būklės, kivirčų ir nesantaikos metu. Dirbome Rusnėje, gamybinių dirbtuvių priestate. Tada kooperatyvas turėjo tik vieną važiuojančią mašiną, o pienas buvo surenkamas tik kas antrą dieną – po 1, 5 t. Kooperatyve tada buvo 42 nariai. Po truputį augome ir po 3 metų – 2007 m. persikėlėme į didesnes patalpas Šilutėje. Į kooperatyvą įsiliejo nauji nariai – pieno gamintojai. Įsigijome  dideles patalpas Liaučių kaime, Šilutės rajone, kurias dabar remontuojame ir geriname sąlygas darbuotojams: įrengėme virtuvėles, darbo ir poilsio kambarius, administracijos darbuotojų kabinetą. Kooperatyve dirba buhalterė, administratorė, vairuotojai, punktų vedėjai, laborantai, ūkvedys. Šiuo metu kooperatyve yra 169 nariai, 220 pieno statytojų, per dieną surenkame apie 33-34 tonas pieno“, – pasakoja kooperatyvo direktorė Edita Katutienė.

2018 m. kooperatyvas teikė paraišką Europos Sąjungos paramai gauti pagal Lietuvos  kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą“, kurios pagalba nuo šių metų rugpjūčio  pradžios kieme puikuojasi 2 modernūs pienovežiai, kuriose telpa net po 10-11 tonų pieno.

 

Žemės ūkio kooperatyvo „Pamario pienas“ direktorė ir nariai aktyviai dalyvauja Žemės ūkio rūmų ir "Kooperacijos kelio"  veikloje, tobulina kvalifikaciją, ne kartą vyko į organizuotas akcijas Briuselyje.

 

 

LR ŽŪR informacija