Naujienos

Kooperatyvų konfederacijos posėdyje gvildenti ateities kooperacijos klausimai
Kooperatyvų konfederacijos posėdyje gvildenti ateities kooperacijos klausimai

    Siekiant aptarti veiklos planą šiems ir ateinantiems metams bei pasiskirstyti darbais, rugpjūčio 8 d. organizuotas Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos narių posėdis. Tai pirmasis posėdis po vykusio Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimo, kurio metu buvo išrinktas naujas tarybos pirmininkas ir patvirtinta nauja taryba.

Konfederacijos tarybos pirmininkas Dainius Kižauskas pradėjo posėdį, pristatė dalyvaujančius svečius bei trumpai papasakojo apie konfederacijos veiklą, jos strateginius tikslus.

    „Šiandien kooperacijos sąvoka įgyja vis didesnę reikšmę ir apima daugiau bendradarbiavimo formų, ne tik tradicinių žemės ūkio kooperatyvų veiklą. Jungtis į kooperatyvus gali ne tik ūkininkai, bet ir skirtingas veiklas vykdančios įmonės, ieškančios naujų galimybių ir partnerių. Tikiu, kad konfederacijos veikla padės plėsti kooperatyvų veiklą, stengsimės puoselėti kooperacijos veiklą bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp įvairių kooperacijos formų“, – sakė konfederacijos tarybos pirmininkas Dainius Kižauskas.

    Į konfederacijos tarybos narių posėdį pakviesta Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė akcentavo, kad kooperacija yra paremta tarpusavio pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Kalbėdama apie kooperaciją, R. Melnikienė įvardijo, kad šiam sektoriui trūksta aiškios strateginės krypties, jog būtina išsigryninti veiklos kryptis. Ji taip pat pabrėžė, kad ryškėja naujos kooperacijos formos, apimančios teisines, konsultavimo paslaugas.

    Diskutuodamas apie kooperacijos ateities planus, Saulius Cironka įžvelgė perspektyvas ir galimą partnerystę tarp kooperatyvų ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, kuriai atstovauja.  Siekiant skatinti kooperaciją, galima organizuoti bendrus projektus, mokymus ir kitus šviečiamuosius renginius, būtina viešinti geruosius pavyzdžius.

Posėdyje dalyvavęs verslo konsultantas Mindaugas Reinikis pabrėžė, kad kiekvienai organizacijai svarbus jos identitetas: kaip save pateikti, pristatyti, kaip vykdyti komunikaciją. Posėdžio metu tarybos nariai nutarė organizuoti mokslinę-konsultacinę konferenciją, skirtą konfederacijos tolimesnei strategijai, tikslams ir veiklos planui išsigryninti.

Konfederacijos posėdžio metu nuspręsta ir toliau viešinti konfederacijos veiklą. Artimiausiu metu planuojami susitikimai su Vyriausybės atstovais, kuriems bus pristatyta konfederacijos veikla. Ateityje planuojama steigti kooperacijos tarnybą, padedančią spręsti įvairius klausimus, susijusius su kooperatyvų veikla.

    Posėdyje dalyvavę tarybos nariai svečiams trumpai pristatė organizacijas, kurioms atstovauja. Konfederacijos tarybą sudaro 4 asmenys: Dainius Kižauskas (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija), Ramūnas Stonkus (Asociacija Lietuvos kredito unijos), Jonas Kuzminskas (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“),  Alvydas Pridotkas (Lietuvos kooperatyvų sąjunga).