Naujienos

Kooperatyvų nariai susitiko su ministru

Spalio 21 „Kooperacijos kelio“ narių delegacija susitiko su Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu. Susitikime aptarti įvairūs kooperatyvams aktualūs klausimai – Kooperacijos įstatymo keitimo galimybė, ekologinę produkciją superkančių kooperatyvų padėtis, gamintojų grupių kūrimasis, jungtinės veiklos sutarčių problemos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbas.

Taip pat diskutuota dėl kooperatyvų galimybių pasinaudoti parama – pagal dabartines taisykles, visi juridiniai asmenys, siekiantys paramos per Kaimo plėtros programą, turi įrodyti savo pelningumą – t.y. turėti ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelningumo. Toks reikalavimas nėra priimtinas kooperatyvams, kurie siekia ne pelno sau, o naudos savo nariams, todėl tokių rodiklių gali nepasiekti.

Susitikimo metu sutarta atnaujinti kooperacijos klausimų darbo grupės veiklą. Ši grupė, sudaryta iš ministerijos bei kooperatyvų atstovų, spręstų konkrečias iškylančias problemas. „Dažnai deklaruojama, kad kooperacija yra prioritetas, tačiau pasigendame realių veiksmų“ – apgailestavo „Kooperacijos kelio“ vadovas Jonas Kuzminskas, ir išreiškė viltį, kad atnaujinus darbo grupės veiklą problemos bus sprendžiamos efektyviau.

„Kooperacijos kelio“ nariai spalio 31 dieną rinksis į pasitarimą, kurio metu svarstys Kooperacijos įstatymo pakeitimo galimybes.