Naujienos

LŽŪKA "Kooperacijos kelias" valdybos posėdis
LŽŪKA

 

   

 

 

 

 

 

     Rugsėjo 13 d. įvyko LŽŪKA "Kooperacijos kelias" valdybos posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas bei valdybos nariai: Vilius Jundulas, Mindaugas Petkevičius ir Alvydas Pečiulaitis.

Buvo aptarta kooperatyvų situacija Lietuvoje bei tarpusavio santykiai, diskutuota apie asociacijos narių padėtį ir galimybes bei iškylančias problemas.

     Taip pat aptarti artimiausi ateities planai: spalio mėnesį vyksiantis seminaras asociacijos nariams, kurio metu bus kreipiamas dėmesys į sėkmingą kooperatyvo veiklos vystymo procesą, veikla Lietuvos kooperatyvų konfederacijoje. Ypatingas dėmesys skirtas veiklai COPA COGECA organizacijose bei asociacijos atstovų žinių gilinimui jų renginiuose.

Vieningai nuspręsta, jog asociacija dar stipriau sieks svaraus Lietuvos ūkininkų interesų atstovavimo bei visomis išgalėmis skatins kooperatinį judėjimą.