Naujienos

Copa-Cogeca posėdžiai

Birželio 13-14 d. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas drauge su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininku Arūnu Svitojumi, dalyvavo Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose. Posėdžiuose pristatyta BŽŪP teisės aktų kūrimo situacija, vykstančios derybos dėl prekybos su Pietų Amerikos šalimis, diskutuota dėl Copa-Cogeca biudžeto, aptarti Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Bendrame dviejų organizacijų posėdyje dalyvavo Europos Parlamento narys Paolo de Castro bei kadenciją baigiantis Europos Komisaras Philas Hoganas.

plačiau
Rekomendacijos dėl kaitros

Įsisiūbavus vasaros kaitroms pateikiame Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas dėl tinkamų darbo salygų bei žemės ūkio ministerijos rekomendacijas dėl gyvūnų laikymo.

plačiau
Žemės ūkio kooperatyvų finansavimas – ar pakanka priemonių sunkumams įveikti?

Birželio 11 dieną, antradienį, „Kooperacijos kelias“, drauge su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, organizavo apskritojo stalo diskusiją  „Kooperatinės veiklos finansavimo būdai ir priemonės“. Diskusijos metu aptartos žemės ūkio kooperatyvų finansavimo galimybes ir išskirtos problemos, su kuriomis kooperatyvai susiduria siekdami finansavimo.

plačiau

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai kviečia į apskrito stalo diskusiją „Kooperatinės veiklos finansavimo būdai ir priemonės“. Diskusija vyks 2019 m. birželio 11 d., 10 val., Žemės ūkio rūmų priesalyje, K. Donelaičio g. 2, Kaunas. 

 

Diskusijos tikslas – aptarti žemės ūkio kooperatyvų veiklos finansavimo priemones, galimybes gauti paskolas, rasti esamų finansavimo problemų sprendimus.

 

Į diskusiją kviečiami Žemės ūkio ministerijos, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, Lietuvos bankų asociacijos, kredito unijų, žemės ūkio kooperatyvų atstovai.

 

 

plačiau

Žemės ūkio rūmuose birželio 3 d. įvyko pieno gamintojų, valdžios institucijų vadovų ir perdirbėjų susitikimas dėl žalio pieno supirkimo kainų aktualijų. 

 

Susitikimo dalyvius pasveikino Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus, pažymėdamas, kad pieno sektorius Lietuvoje turi gilias tradicijas. Pirminė pieno gamyba yra viena pagrindinių žemės ūkio šakų, o pieno perdirbimas–svarbiausia maisto perdirbimo sritis. Sektorius yra svarbus gyventojų užimtumo šaltinis. Lietuviški pieno gaminiai sėkmingai konkuruoja eksporto rinkose ir ilguoju laikotarpiui, augant pieno paklausai pasaulyje, turi geras vystymosi perspektyvas. Tačiau dėl sektoriaus specifikos, išorinių veiksnių bei iš praeities paveldėtų struktūrinių problemų, pieno sektorius išlieka gana pažeidžiamas. Sektorius, ypač pirminės gamybos grandis, išlieka labai svarbus kaimo gyventojų užimtumui ir pragyvenimo pajamoms.  

plačiau

Balandžio 25-26 d. Briuselyje vyko Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiai, kuriuose dalyvavo tarptautinių ryšių koordinatorė Vaida Leščauskaitė. Posėdžiuose patvirtintas Copa-Cogeca biudžetas, vyko diskusijos dėl prekybos derybų, aptarta esama padėtis rinkose. Posėdžių svečiai pristatė Europos investicijų banko paramos schemas, COSME programą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, Europos politikos strategijos centro įžvalgas apie ES ateitį.

plačiau
Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės 9 d. 14 val. Kaune, K. Donelaičio g. 2, vyks visuotinis asociacijos "Kooperacijos kelias" narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

 

1. Dėl Asociacijos 2018 m. pirmininko ataskaitos tvirtinimo;

2. Dėl Asociacijos 2018 m. finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;

3. Dėl Asociacijos 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;

4. Dėl Asociacijos 2019 m. veiklso plano;

5. Kiti klausimai.

 

Kovo 21 d. Valensijoje, Ispanijoje, vyko Europos kooperatyvus vienijančios organizacijos COGECA surengtas kooperatyvų verslo forumas. Renginyje, kuris vyksta dukart į metus, susirenka kooperatyvų, ES isntitucijų ir verslo atstovai, aptariami aktualiausi kooperacijos klausimai.

 

plačiau

2019 m. pradžioje susikūrė pirmoji pieno sektoriaus gamintojų grupė, kurią sudaro 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės. Tarp jų - ir du "Kooperacijos kelio" nariai - kooperatyvai "Pieno gėlė" ir "Pamario pienas". Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. 

plačiau

2019 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,30 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 306,4 Eur už t. Vasario mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 0,1 proc. didesnė, palyginti su 2019 m. sausio mėn. (š. m. sausį pieno supirkimo kaina buvo 306,0 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. vasario mėnesį, palyginti su sausiu, padidėjo 1,0 proc. ir buvo 240,1 Eur už t.

plačiau