Naujienos

Balandžio 25-26 d. Briuselyje vyko Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiai, kuriuose dalyvavo tarptautinių ryšių koordinatorė Vaida Leščauskaitė. Posėdžiuose patvirtintas Copa-Cogeca biudžetas, vyko diskusijos dėl prekybos derybų, aptarta esama padėtis rinkose. Posėdžių svečiai pristatė Europos investicijų banko paramos schemas, COSME programą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, Europos politikos strategijos centro įžvalgas apie ES ateitį.

plačiau
Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės 9 d. 14 val. Kaune, K. Donelaičio g. 2, vyks visuotinis asociacijos "Kooperacijos kelias" narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

 

1. Dėl Asociacijos 2018 m. pirmininko ataskaitos tvirtinimo;

2. Dėl Asociacijos 2018 m. finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;

3. Dėl Asociacijos 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;

4. Dėl Asociacijos 2019 m. veiklso plano;

5. Kiti klausimai.

 

Kovo 21 d. Valensijoje, Ispanijoje, vyko Europos kooperatyvus vienijančios organizacijos COGECA surengtas kooperatyvų verslo forumas. Renginyje, kuris vyksta dukart į metus, susirenka kooperatyvų, ES isntitucijų ir verslo atstovai, aptariami aktualiausi kooperacijos klausimai.

 

plačiau

2019 m. pradžioje susikūrė pirmoji pieno sektoriaus gamintojų grupė, kurią sudaro 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės. Tarp jų - ir du "Kooperacijos kelio" nariai - kooperatyvai "Pieno gėlė" ir "Pamario pienas". Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. 

plačiau

2019 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,30 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 306,4 Eur už t. Vasario mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 0,1 proc. didesnė, palyginti su 2019 m. sausio mėn. (š. m. sausį pieno supirkimo kaina buvo 306,0 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. vasario mėnesį, palyginti su sausiu, padidėjo 1,0 proc. ir buvo 240,1 Eur už t.

plačiau

Ketvirtadienį žemės ūkio ministerijoje pasirašyta Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltoji knyga. Dokumentą, numatantį ilgaleikę žemės ūkio ri kaimo strategiją, pasirašė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reiklaų komiteto pirmininkas A. Stančikas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

plačiau
Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2019 m. sausio 14 d. "Kooperacijos kelio" valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo LR Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) tarybos posėdyje. Posėdyje dalyvavę žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir viceministras Darius Liutikas paskelbė naujausią informaciją apie paramą žemės ūkio sektoriui bei apie planuojamas finansavimo naujoves ir pristatė anksčiau ŽŪR kritiškai įvertintą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros projektą iki 2030 – ųjų, kitaip dar vadinamą Baltąja knyga. 

 

plačiau
Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2018 m. gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,39 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 313,8 Eur už t. Gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 0,8 proc., palyginti su lapkričio mėn. (2018 m. lapkritį pieno supirkimo kaina buvo 316,3 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2018 m. gruodžio mėnesį, palyginti su lapkričiu, padidėjo 0,3 proc. ir buvo 240,4 Eur už t.

 

plačiau

Artėjant Kalėdoms Žemės ūkio ministerija socialiniams partneriams pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos baltąją knygą – strateginį nacionalinį dokumentą, kuriuo, rengiantis ateinančiam programavimo periodui, siekiama identifikuoti pagrindinius uždavinius bei tikslus iki 2030 m., svarbiausių veiksmų kryptis. 

 

plačiau