Naujienos

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai kviečia į apskrito stalo diskusiją „Kooperatinės veiklos finansavimo būdai ir priemonės“. Diskusija vyks 2019 m. birželio 11 d., 10 val., Žemės ūkio rūmų priesalyje, K. Donelaičio g. 2, Kaunas. 

 

Diskusijos tikslas – aptarti žemės ūkio kooperatyvų veiklos finansavimo priemones, galimybes gauti paskolas, rasti esamų finansavimo problemų sprendimus.

 

Į diskusiją kviečiami Žemės ūkio ministerijos, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, Lietuvos bankų asociacijos, kredito unijų, žemės ūkio kooperatyvų atstovai.

 

 

plačiau

Žemės ūkio rūmuose birželio 3 d. įvyko pieno gamintojų, valdžios institucijų vadovų ir perdirbėjų susitikimas dėl žalio pieno supirkimo kainų aktualijų. 

 

Susitikimo dalyvius pasveikino Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus, pažymėdamas, kad pieno sektorius Lietuvoje turi gilias tradicijas. Pirminė pieno gamyba yra viena pagrindinių žemės ūkio šakų, o pieno perdirbimas–svarbiausia maisto perdirbimo sritis. Sektorius yra svarbus gyventojų užimtumo šaltinis. Lietuviški pieno gaminiai sėkmingai konkuruoja eksporto rinkose ir ilguoju laikotarpiui, augant pieno paklausai pasaulyje, turi geras vystymosi perspektyvas. Tačiau dėl sektoriaus specifikos, išorinių veiksnių bei iš praeities paveldėtų struktūrinių problemų, pieno sektorius išlieka gana pažeidžiamas. Sektorius, ypač pirminės gamybos grandis, išlieka labai svarbus kaimo gyventojų užimtumui ir pragyvenimo pajamoms.  

plačiau

Balandžio 25-26 d. Briuselyje vyko Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiai, kuriuose dalyvavo tarptautinių ryšių koordinatorė Vaida Leščauskaitė. Posėdžiuose patvirtintas Copa-Cogeca biudžetas, vyko diskusijos dėl prekybos derybų, aptarta esama padėtis rinkose. Posėdžių svečiai pristatė Europos investicijų banko paramos schemas, COSME programą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, Europos politikos strategijos centro įžvalgas apie ES ateitį.

plačiau
Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės 9 d. 14 val. Kaune, K. Donelaičio g. 2, vyks visuotinis asociacijos "Kooperacijos kelias" narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

 

1. Dėl Asociacijos 2018 m. pirmininko ataskaitos tvirtinimo;

2. Dėl Asociacijos 2018 m. finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;

3. Dėl Asociacijos 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;

4. Dėl Asociacijos 2019 m. veiklso plano;

5. Kiti klausimai.

 

Kovo 21 d. Valensijoje, Ispanijoje, vyko Europos kooperatyvus vienijančios organizacijos COGECA surengtas kooperatyvų verslo forumas. Renginyje, kuris vyksta dukart į metus, susirenka kooperatyvų, ES isntitucijų ir verslo atstovai, aptariami aktualiausi kooperacijos klausimai.

 

plačiau

2019 m. pradžioje susikūrė pirmoji pieno sektoriaus gamintojų grupė, kurią sudaro 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės. Tarp jų - ir du "Kooperacijos kelio" nariai - kooperatyvai "Pieno gėlė" ir "Pamario pienas". Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. 

plačiau

2019 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,30 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 306,4 Eur už t. Vasario mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 0,1 proc. didesnė, palyginti su 2019 m. sausio mėn. (š. m. sausį pieno supirkimo kaina buvo 306,0 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. vasario mėnesį, palyginti su sausiu, padidėjo 1,0 proc. ir buvo 240,1 Eur už t.

plačiau

Ketvirtadienį žemės ūkio ministerijoje pasirašyta Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltoji knyga. Dokumentą, numatantį ilgaleikę žemės ūkio ri kaimo strategiją, pasirašė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reiklaų komiteto pirmininkas A. Stančikas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

plačiau
Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2019 m. sausio 14 d. "Kooperacijos kelio" valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo LR Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) tarybos posėdyje. Posėdyje dalyvavę žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir viceministras Darius Liutikas paskelbė naujausią informaciją apie paramą žemės ūkio sektoriui bei apie planuojamas finansavimo naujoves ir pristatė anksčiau ŽŪR kritiškai įvertintą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros projektą iki 2030 – ųjų, kitaip dar vadinamą Baltąja knyga. 

 

plačiau